Xem phim không quảng cáo. Đừng quên Like & share nhé!!!
Turn off light Comments ()
Thanh Trừng (Phần 1)

Thanh Trừng (Phần 1)

Đặt trong một Hoa Kỳ thay đổi, một số người không liên quan khám phá cách xa họ sẽ đi để tồn tại một đêm mà tất cả các tội phạm là hợp pháp trong 12 giờ.